cm2

--- LIÊN HỆ ---

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2
Được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước:Công ty xây lắp và vật tư xây dựng 2 

số ĐKKD:102656 do Trọng tài kinh tế cấp ngày 10/05/1993
Trụ sở chính: 69/14 đường D2, Phường 25, Q.Bình Thạnh,TP.HCM
Điện thoại: (028)3899 2224
Fax: (028)3898 2212
Email: admin@cm2.com.vn (dùng cho file văn bản)

Hoặc : web.cm2@gmail.com (dùng cho file hình ảnh)

Tài khoản: 1604201018186 Tại ngân hàng AGRIBANK CN Phú Nhuận
Giấp chứng nhận ĐKKD số: 0300602502 Ngày 07/06/2013
Chứng chỉ ngành nghề: Số 24 Ngày 30/01/1997 do Bộ xây dựng cung cấp.
Địa bàn hoạt động: Trong cả nước.

Tên:*
Chức danh:
Công ty:
Địa chỉ:
Điện thoại:*
Fax:
E-mail: *
Website
Tiêu đề:*


Nội dung: *