Giới thiệu CM2

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 2, tên giao dịch là CM2 JSC, là công ty hạng 1 được cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng & Phát triển nông thôn. Từ...
Chi tiết
 • TANTRU
 • bengoan3
 • slide2
 • slide1
 • 20/10
 • slide6
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • ho boi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

TIN NỔI BẬT

BẢN TIN CM2

 
Lớp Huấn luyện ATLĐ công trình Trường TH Võ Văn Thặng - Hóc Môn
Nhằm trang bị kiến thức pháp luật lao động về công tác An toàn bảo hộ lao động theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao Chi tiết
 
Lớp Huấn luyện ATLĐ công trình Trường TH Thới Tam 1 - Hóc Môn
Nhằm trang bị kiến thức pháp luật lao động về công tác An toàn bảo hộ lao động theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao Chi tiết
Thống kê truy cập
Online: 2
Total: 60081
 
Công ty CM2 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2014.
Thực hiện hướng dẫn của Bộ luật lao động về việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động và nằm trong kế hoạch, mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho Chi tiết
 
CM2 trúng thầu XDDA "KCN Việt Hương"
Công trình :  KCN Việt Hương
HM : XD Căntin Lô 03
Với giá trị hợp đồng ~ 3.624tỷ đồng.
Chủ đầu tư : CTy SUNDIA Bình Dương.
Địa điểm xây Chi tiết