Giới thiệu CM2

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 2, tên giao dịch là CM2 JSC, là công ty hạng 1 được cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng & Phát triển nông thôn. Từ...
Chi tiết
 • Phùng anh nam
 • phuoclong
 • congtrinh
 • TANTRU
 • bengoan3
 • slide2
 • slide1
 • 20/10
 • slide6
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • ho boi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

TIN NỔI BẬT

BẢN TIN CM2

 
CM2 - Huấn luyện an toàn lao động thuộc nhóm 1 dành cho cán bộ quản lý
Thực hiện theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Chi tiết
 
CM2 vinh dự nhận Giấy khen do cục Thuế trao tặng
CM2 - Sáng 12/6, Cục Thuế TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2013. Chi tiết
Thống kê truy cập
Online: 2
Total: 80585
 
CM2 trúng thầu XDDA "Cải tạo và nâng cấp nhà xưởng"
Công trình :  CT CP Giày Thiên Lộc
Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp Chi tiết