cm2

HTCN TTNT xã Vĩnh Hòa

26/10/2017

1. Thông tin chung

Công trình

Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Hòa

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

6  tỷ đồng

Chủ đầu tư

Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn

Địa điểm XD

Tỉnh Bình Dương

Năm thực hiện

2017


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 24/10/2017

3. Huấn luyện an toàn

Số lượt truy cập : 486