cm2

Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ

31/07/2017

1. Thông tin chung

Công trình

Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

  30 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Ban QLĐTXDCT H. Hóc Môn

Địa điểm XD

Huyện Hóc Môn, TP.HCM

Năm thực hiện

2017


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 08/08/2018
Cập nhật ngày 28/06/2018
Cập nhật ngày 17/05/2018
Cập nhật ngày 17/01/2018
Cập nhật ngày 27/12/2017
Cập nhật ngày 30/11/2017
Cập nhật ngày 11/11/2017
Cập nhật ngày 29/09/2017
Cập nhật ngày 28/08/2017
Cập nhật ngày 31/07/2017
Cập nhật ngày 26/06/2017

3. Huấn luyện an toàn


Số lượt truy cập : 1347