cm2

Trụ Sở Công An Phường Phú Thuận

28/06/2017
Trụ Sở Công An Phường Phú Thuận
1. Thông tin chung

Công trình

Trụ Sở Công An Phường Phú Thuận

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

7 tỷ đồng

Chủ đầu tư

BQL ĐTXD công trình Quận 7

Địa điểm XD

Quận 7, TP.HCM

Năm thực hiện

20172. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/09/2017
Cập nhật ngày 28/07/2017Cập nhật ngày 20/06/2017

3. Huấn luyện an toàn


Công nhân đang xem Sổ tay An toàn

Công nhân đang xem Sổ tay An toàn

Số lượt truy cập : 1239