cm2

Khách sạn Sài Gòn Book Đà Lạt

12/01/2017
Khách sạn Sài Gòn Book Đà Lạt
1. Thông tin chung

Công trình

Khách sạn Sàigòn Book Đà Lạt

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

11 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Cty TNHH Phan Vũ Đà Lạt

Địa điểm XD

TP. Đà Lạt

Năm thực hiện

2017


2. Hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 12/07/2017

Cập nhật ngày 08/06/2017
 
Cập nhật ngày 17/05/2017
Cập nhật ngày 14/04/2017
Cập nhật ngày 14/03/2017
Cập nhật ngày 14/02/2017
Cập nhật ngày 10/01/2017

3. Huấn luyện an toàn

Số lượt truy cập : 2284