cm2

Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân (Bến Cát)

02/11/2016
Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân (Bến Cát)
1. Thông tin chung

Công trình

XD Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

6 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Cty CP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật

Địa điểm XD

Tỉnh Bình Dương

Năm thực hiện

2016


2. Một số hình ảnh thi công

Cập nhật ngày 01/12/2016
Cập nhật ngày 01/11/2016

3. Huấn luyện an toàn

Số lượt truy cập : 1025