cm2

Trụ sở UBND Phường 6 Q. Tân Bình

28/06/2016
Trụ sở UBND Phường 6 Q. Tân Bình
1. Thông tin chung

Công trình

Xây dựng trụ sở UBND P.6, Q. Tân Bình

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

15 tỷ đồng

Chủ đầu tư


Địa điểm XD

Quận Tân Bình

Năm thực hiện

20162. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 02/03/2017
Cập nhật ngày 10/02/2017
Cập nhật ngày 20/01/2017
Cập nhật ngày 30/11/2016
Cập nhật ngày 30/08/2016
Cập nhật ngày 29/04/2016
Cập nhật ngày 28/03/2016

3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 1766