cm2

XD nhà xưởng B1 - Nam Tân Uyên

24/09/2020

1. Thông tin chung

Công trình:

Đầu tư XD nhà xưởng cho thuê số 2

Gói thầu:

Thi công XD nhà xưởng B1

Giá trị hợp đồng:

23.781 tỷ đồng

Chủ đầu:

Công ty cổ phần công nghiệp Nam Tân Uyên

Địa điểm xây dựng:

Tân Uyên - Bình Dương

Năm thực hiện:

2020
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/11/2020
Cập nhật ngày 18/11/2020
Cập nhật ngày 27/10/2020
Cập nhật ngày 24/09/2020
Cập nhật ngày 03/08/2020


3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 425