cm2

Cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ

18/09/2020

1. Thông tin chung

Công trình:

Cao ốc Văn phòng 152 Điện Biên Phủ

Gói thầu:

Hoàn thiện

Giá trị hợp đồng:

50.629 tỷ đồng

Chủ đầu:

Công ty TNHH Đầu tư cao ốc Điện Biên Phủ

Địa điểm xây dựng:

152 Điện Biên Phủ

Năm thực hiện:

2020
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 25/12/2020
Cập nhật ngày 10/12/2020
Cập nhật ngày 08/11/2020
Cập nhật ngày 10/09/2020
Cập nhật ngày 10/08/2020
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 534