cm2

Trường mầm non 7

30/08/2019

1. Thông tin chung

Công trình:

Trường mầm non 7 (phân hiệu 2)

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

17 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL dự án ĐTXD khu vực quận Tân Bình

Địa điểm xây dựng:

Quận Tân Bình

Năm thực hiện:

Tháng 7/2019
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 27/06/2020 (đã bàn giao đưa vào sử dụng)
Cập nhật ngày 27/04/2020
Cập nhật ngày 26/03/2020
Cập nhật ngày 26/02/2020

Cập nhật ngày 26/12/2019
Cập nhật ngày 28/11/2019
Cập nhật ngày 30/10/2019
Cập nhật ngày 12/10/2019
Cập nhật ngày 30/9/2019
Cập nhật ngày 30/08/2019

3. Huấn luyện an toàn
 
Số lượt truy cập : 686