cm2

Trường tiểu học Xuân Thọ

01/08/2019

1. Thông tin chung

Công trình:

Trường tiểu học Xuân Thọ

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

4.3 tỷ đồng

Chủ đầu:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP ĐÀ LẠT

Địa điểm xây dựng:

Thành phố Đà Lạt

Năm thực hiện:

2019


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 10/10/2019
Cập nhật ngày 30/9/2019
Cập nhật ngày 24/08/2019
Cập nhật ngày 24/07/2019
3. Huấn luyện an toàn


Số lượt truy cập : 194