cm2

Trường mầm non 10A

30/07/2019

1. Thông tin chung

Công trình:

Trường mầm non 10A

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

35 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL dự án ĐTXD khu vực quận Tân Bình

Địa điểm xây dựng:

Quận Tân Bình

Năm thực hiện:

Tháng 7/2019
2. Một số hình ảnh thi công
Một số hình ảnh bàn giao đưa vào sử dụng:
Cập nhật ngày 27/06/2020
Cập nhật ngày 25/05/2020
Cập nhật ngày 27/04/2020
Cập nhật ngày 16/04/2020
Cập nhật ngày 26/03/2020
Cập nhật ngày 26/02/2020
Cập nhật ngày 22/12/2019
Cập nhật ngày 30/10/2019
Cập nhật ngày 12/10/2019
Cập nhật ngày 26/09/2019
Cập nhật ngày 15-20/09/2019
Cập nhật ngày 25-30/08/2019
Cập nhật ngày 15/08/2019
Cập nhật ngày 25/07/2019
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 774