cm2

Trường tiểu học Lê Lợi

28/06/2019

1. Thông tin chung

Công trình:

Trường tiểu học Lê Lợi

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

11.375 tỷ đồng

Chủ đầu:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP ĐÀ LẠT

Địa điểm xây dựng:

Thành phố Đà Lạt

Năm thực hiện:

2019
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 24/08/2019
Cập nhật ngày 24/07/2019
Cập nhật ngày 27/06/2019
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 196