cm2

Hạ tầng kỹ thuật TT Hành chánh BC

19/04/2019

1. Thông tin chung

Công trình

XD hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh

Gói thầu

Xây dựng Trạm xử lý nước thải

Giá trị HĐ

14.680 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Ban QLĐT XD Quận Bình Chánh

Địa điểm XD

Quận Bình Chánh

Năm thực hiện

2018


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 25/08/2019
Cập nhật ngày 30/07/2019
Cập nhật ngày 30/06/2019
Cập nhật ngày 30/05/2019
Cập nhật ngày 15/05/2019
Cập nhật ngày 15/04/2019
3. Huấn luyện an toàn


Số lượt truy cập : 650