cm2

TTDL - Điện Lực HCM

30/03/2019

1. Thông tin chung

Công trình

Trung tâm dữ liệu – Tổng công ty Điện Lực Tp.HCM

Gói thầu

Xây lắp tòa nhà chính, các công trình phụ trợ, hệ thống cấp thoát nước và đấu nối thoát nước công trình.

Giá trị HĐ

33.844 tỷ đồng

Chủ đầu tư

CN Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM – Ban QLDA Lưới điện Tp.HCM

Địa điểm XD

Quận Tân Bình

Năm thực hiện

2019


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 26/06/2020
Cập nhật ngày 15/06/2020
Cập nhật ngày 01/06/2020
Cập nhật ngày 25/05/2020
Cập nhật ngày 27/04/2020
Cập nhật ngày 16/04/2020
Cập nhật ngày 26/03/2020
Cập nhật ngày 10/03/2020
Cập nhật ngày 28/02/2020
Cập nhật ngày 04/02/2020
Cập nhật ngày 27/12/2019
Cập nhật ngày 27/11/2019
Cập nhật ngày 30/9/2019
Cập nhật ngày 30/8/2019
Cập nhật ngày 20/8/2019
Cập nhật ngày 07/8/2019
Cập nhật ngày 29/07/2019
Cập nhật ngày 23/07/2019
Cập nhật ngày 16/07/2019
Cập nhật ngày 03/07/2019

Cập nhật ngày 19/06/2019
Cập nhật ngày 31/05/2019
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 1098