cm2

Trường THCS Hưng Long

30/03/2019

1. Thông tin chung

Công trình

Trường THCS Hưng Long

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

96.880  tỷ đồng

Chủ đầu tư

Ban QLĐT XD Quận Bình Chánh

Địa điểm XD

Quận Bình Chánh

Năm thực hiện

2019


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 30/03/2019
3. Huấn luyện an toàn


Số lượt truy cập : 123