cm2

Trường mầm non Tân Sơn Nhất

30/08/2018

1. Thông tin chung

Công trình

Trường mầm non Tân Sơn Nhất

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

  35  tỷ đồng

Chủ đầu tư

Ban QLĐT XD Quận Tân Bình

Địa điểm XD

Quận Tân Bình

Năm thực hiện

2018


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 27/08/2019
Cập nhật ngày 29/07/2019
Cập nhật ngày 08/07/2019
Cập nhật ngày 27/05/2019
Cập nhật ngày 27/04/2019
Cập nhật ngày 30/03/2018

Cập nhật ngày 01/03/2018
Cập nhật ngày 30/08/2018
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 951