cm2

Trường mầm non Phú Hữu

06/07/2018

1. Thông tin chung

Công trình


Trường mầm non Phú Hữu

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

24 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Ban QLĐT XDCT Quận 9

Địa điểm XD

Quận 9

Năm thực hiện

2018


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 19/8/2019
Cập nhật ngày 29/07/2019
Cập nhật ngày 11/06/2019
Cập nhật ngày 25/05/2019
Cập nhật ngày 15/04/2019
Cập nhật ngày 30/03/2019
Cập nhật ngày 01/03/2019
Cập nhật ngày 30/11/2018
Cập nhật ngày 30/10/2018
Cập nhật ngày 15/10/2018
Cập nhật ngày 28/09/2018
Cập nhật ngày 28/08/2018
Cập nhật ngày 28/07/2018
Cập nhật ngày 05/07/2018
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 637