cm2

Chung cư Phan Đình Phùng

03/04/2018

1. Thông tin chung

Công trình

Chung cư Phan Đình Phùng

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

   tỷ đồng

Chủ đầu tư

TT Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Đà Lạt

Địa điểm XD

TP. Đà Lạt

Năm thực hiện

2017


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 05/04/2020
Cập nhật ngày 28/02/2020
Cập nhật ngày 30/9/2019
Cập nhật ngày 24/08/2019
Cập nhật ngày 24/07/2019
Cập nhật ngày 11/06/2019
Cập nhật ngày 15/04/2019
Cập nhật ngày 30/03/2019
Cập nhật ngày 07/03/2019
Cập nhật ngày 28/01/2019
Cập nhật ngày 28/03/2018 - tạm dừng vì GPMB
Cập nhật ngày 28/02/2018
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 851