• Investment 2
  • Investment 3
  • Investment 1

Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ

31/07/2017
Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ
1. Thông tin chung

Công trình:  

 Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị HĐ:

~ 29.886 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình H. Hóc Môn

Địa điểm XD:

H. Hóc Môn

Năm thực hiện:

2017


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 11/11/2017
Cập nhật ngày 29/09/2017
Cập nhật ngày 28/08/2017
Cập nhật ngày 31/07/2017
Cập nhật ngày 26/06/2017
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 85