• Investment 2
  • Investment 3
  • Investment 1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

04/07/2017
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
1. Thông tin chung

Công trình:  

Nhà lưu giữ rác, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Gói thầu:

Xây lắp & Thiết bị

Giá trị HĐ:

  ~ 15.075 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định

Địa điểm XD:

Tỉnh Bình Định

Năm thực hiện:

2017

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 29/09/2017
Cập nhật ngày 31/07/2017 - 

Cập nhật ngày 04/07/2017 - Thi công nhà điều hành

Cập nhật ngày 30/06/2017 - Thi công bể chứa


Cập nhật ngày 07/04/2017 - Thi công tuyến ống

Cập nhật ngày 17/03/2017 - Thi công tuyến ống

Cập nhật ngày 27/02/2017 - Khảo sát mặt bằng
3. Huấn luyện an toàn


Số lượt truy cập : 124