• Investment 2
  • Investment 3
  • Investment 1

Trụ Sở Công An Phường Phú Thuận

28/06/2017
Trụ Sở Công An Phường Phú Thuận
1. Thông tin chung

Công trình:  

 Trụ Sở Công An Phường Phú Thuận

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị HĐ:

~ 6.930 tỷ đồng 

Chủ đầu:

BQL ĐTXD công trình Quận 7

Địa điểm XD:

Quận 7

Năm thực hiện:

2017

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/09/2017
Cập nhật ngày 28/07/2017Cập nhật ngày 20/06/2017
3. Huấn luyện an toàn
http://cm2.com.vn/tin-tuc/57/543/lop-huan-luyen-atld-cong-an-p.-phu-thuan-q.7.html
Một số hình ảnh tại buổi học:

Công nhân đang xem Sổ tay An toàn

Công nhân đang xem Sổ tay An toàn

Số lượt truy cập : 135