• Investment 2
  • Investment 3
  • Investment 1

Xây dựng PCCC số 1

23/06/2017
Xây dựng PCCC số 1
1. Thông tin chung

Công trình:  

  Đội chữa cháy chuyên nghiệp KV P. Phú Mỹ thuộc P. Cảnh Sát PC&CC số 1 (Thủ Dầu Một)

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị HĐ:

  ~ 12.934 tỷ đồng

Chủ đầu:

C ảnh Sát PC&CC Tỉnh Bình Dương

Địa điểm XD:

Tỉnh Bình Dương

Năm thực hiện:

2017

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 25/10/2017
Cập nhật ngày 28/09/2017
Cập nhật ngày 21/08/2017
Cập nhật ngày 31/07/2017
Cập nhật ngày 19/06/2017 - Lễ khởi công
3. Huấn luyện an toàn


Số lượt truy cập : 156