• Investment 2
  • Investment 3
  • Investment 1

Khách sạn Sài Gòn Book Đà Lạt

12/01/2017
Khách sạn Sài Gòn Book Đà Lạt
1. Thông tin chung

Công trình:  

 Khách sạn Sài Gòn Book Đà Lạt

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị HĐ:

~ 10.8 tỷ đồng

Chủ đầu:

Cty TNHH PHAN VŨ ĐÀ LẠT

Địa điểm XD:

ĐÀ LẠT

Năm thực hiện:

2017

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 12/07/2017

Cập nhật ngày 08/06/2017
 
Cập nhật ngày 17/05/2017
Cập nhật ngày 14/04/2017
Cập nhật ngày 14/03/2017
Cập nhật ngày 14/02/2017
Cập nhật ngày 10/01/2017
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 895