• Investment 2
  • Investment 3
  • Investment 1

Trường tiểu học Qui Đức

02/11/2016
Trường tiểu học Qui Đức
1. Thông tin chung

Công trình:  

 XD Trường tiểu học Qui Đức

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị HĐ:

~ 50 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL ĐT XD CT Huyện Bình Chánh

Địa điểm XD:

Huyện Bình Chánh

Năm thực hiện:

2016

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 25/10/2017
Cập nhật ngày 29/09/2017
Cập nhật ngày 30/08/2017
Cập nhật ngày 31/07/2017
Cập nhật ngày 11/07/2017
Cập nhật ngày 26/04/2017
Cập nhật ngày 28/03/2017
Cập nhật ngày 14/03/2017
Cập nhật ngày 14/02/2017
Cập nhật ngày 26/10/2016
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 367