• Investment 2
  • Investment 3
  • Investment 1

Phòng khám đa khoa Phú Long - Phan Thiết

31/08/2016
Phòng khám đa khoa Phú Long - Phan Thiết
1. Thông tin chung

Công trình:  

   Phòng khám Đa khoa KV Phú Long

Gói thầu:

Xây lắp khối nhà khám và điều trị, nhà để xe, bể nước ngầm và nhiều hạng mục khác.

Giá trị hợp đồng:

~ 6.610 tỷ đồng

Chủ đầu:

Sở Y tế Tỉnh Bình Thuận

Địa điểm xây dựng:

H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Năm thực hiện:

2016

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 24/02/2017
Cập nhật ngày 04/01/2017
Cập nhật ngày 20/08/2016
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 360