• Investment 2
  • Investment 3
  • Investment 1

Trụ sở UBND Phường 6 Q. Tân Bình

28/06/2016
Trụ sở UBND Phường 6 Q. Tân Bình
1. Thông tin chung
Tên công trình: Xây dựng trụ sở UBND Phường 6 Q. Tân Bình
Địa điểm xây dựng: Tân Bình
Chủ đầu tư:
Giá trị hợp đồng: 15.243   tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 10
Năm xây dựng: 2016
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 02/03/2017
Cập nhật ngày 10/02/2017
Cập nhật ngày 20/01/2017
Cập nhật ngày 30/11/2016
Cập nhật ngày 30/08/2016
Cập nhật ngày 29/04/2016
Cập nhật ngày 28/03/2016
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 900