cm2

THÔNG BÁO V/v LÀM TỪ THIỆN NĂM 2013

THÔNG BÁO V/v LÀM TỪ THIỆN NĂM 2013 Quyên góp làm từ thiện cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Trong những năm qua, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của chúng ta.  Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này đòi hỏi có sự chung tay góp sức của toàn xã hội nói chung và tập thể CBCNV Công ty CP xây lắp và vật tư xây dựng 2 nói riêng.

Thông báo về việc chuẩn hóa các loại hình văn bản hành chính

Thông báo về việc chuẩn hóa các loại hình văn bản hành chính Căn cứ thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ nội vụ.

CM2 làm từ thiện tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè

CM2 làm từ thiện tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012). CM2 giao lưu và gặp gỡ các bậc lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, những người đã có nhiều cống hiến đối với quá trình xây dựng và phát triển QĐNDVN anh hùng...tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh.

CM2 làm từ thiện tại An Giang

CM2 làm từ thiện tại An Giang
Ngày 08/12/2012, BCH Công đoàn, cùng CB-CNV Cty CM2 và các nhà hảo tâm đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang. Hơn 210 phần quà với tổng giá trị ~ 94 triệu đồng (trong đó đóng góp từ các nhà hảo tâm: 54,855,000 đồng, trích từ Công đoàn: 39,299,000 đồng) đã được trao tận tay các gia đình và các em nhỏ có thành tích trong học tập.Thông báo từ thiện năm 2012

Thông báo từ thiện năm 2012 Vào mỗi dịp cuối năm, theo thông lệ BCH Công đoàn Công ty CP Xây lắp & Vật tư Xây dựng 2 tổ chức làm từ thiện theo truyền thống “lá lành đùm lá rách” có sẵn trong mỗi người Việt Nam chúng ta.
Trang:   1, 2, 3 ... , 9, 10, 11