cm2

CM2 thực hiện đăng ký nội quy lao động

Công ty CM2 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2016.

Công ty CM2 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2016. Thực hiện hướng dẫn của Bộ luật lao động về việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động và nằm trong kế hoạch, mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người lao động hàng năm của Công ty.

Thông báo khám sức khỏe 2016

Thông báo khám sức khỏe 2016

Quyết định v/v quản lý và cập nhật website công ty

CM2 hoàn thành nghĩa vụ Thuế

CM2 hoàn thành nghĩa vụ Thuế Cục Thuế TP.HCM xác nhận Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2, mã số thuế: 0300602502 đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai tại Cục thuế TP.HCM đến 08/03/2016.
Trang:   1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11