cm2

Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 11 năm 2017

Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 11 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức:
- Vào lúc: 9 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 20/01/2017.
- Địa điểm: Hội trường CM2
                 69/14 đường D2 - P.25 - Quận Bình Thạnh

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 10 năm 2016 Công ty CM2

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 10 năm 2016 Công ty CM2 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 10 năm 2016 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào lúc 9h30 ngày 22/01/2016 tại Hội trường CM2 số 69/14 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 10 năm 2016

Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 10 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức:
- Vào lúc: 9 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 22/01/2016.
- Địa điểm: Hội trường CM2
                 69/14 đường D2 - P.25 - Quận Bình Thạnh

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2015 Công ty CM2

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2015 Công ty CM2 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2015 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào lúc 15h00 ngày 30/01/2015 tại  Phòng Hội nghị - Nhà hàng Thiên Thanh – Khu Du lịch Tân Cảng Số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 9 năm 2015

Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 9 năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, được tổ chức:
- Vào lúc: 14 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 30/01/2015.
- Địa điểm: Hội trường Thiên Thanh - Khu du lịch Tân Cảng
                 A100 Ung Văn Khiêm - P.25 - Quận Bình Thạnh
Trang:   1, 2, 3