Đại hội cổ đông bất thường lần 1 - năm 2010

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2010  Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 đã diễn ra long trọng vào sáng ngày 28/01/2010 với sự tham dự của 55 cổ đông (chiếm tỉ lệ > 96%) cùng sự chứng kiến của nhiều vị khách quý.
Trang:   1, 2, 3