cm2

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2015 Công ty CM2

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2015 Công ty CM2 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2015 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào lúc 15h00 ngày 30/01/2015 tại  Phòng Hội nghị - Nhà hàng Thiên Thanh – Khu Du lịch Tân Cảng Số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 9 năm 2015

Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 9 năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, được tổ chức:
- Vào lúc: 14 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 30/01/2015.
- Địa điểm: Hội trường Thiên Thanh - Khu du lịch Tân Cảng
                 A100 Ung Văn Khiêm - P.25 - Quận Bình Thạnh

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2014 Công ty CM2

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2014 Công ty CM2 Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào lúc 15h30 ngày 17/01/2014 tại  Phòng Hội nghị - Nhà hàng Thanh Thủy – Khu Du lịch Tân Cảng Số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 8 năm 2014

Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 8 năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, được tổ chức:
- Vào lúc: 14 giờ 45 phút, thứ sáu, ngày 17/01/2014.
- Địa điểm: Hội trường Thu Thủy - Khu du lịch Tân Cảng
                 A100 Ung Văn Khiêm - P.25 - Quận Bình Thạnh

Đại hội cổ đông thường niên lần 7 năm 2013 Công ty CM2

Đại hội cổ đông thường niên lần 7 năm 2013 Công ty CM2

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào hồi 14h30 ngày 18/01/2013 tại  Phòng Hội nghị - Nhà hàng Thanh Thủy – Khu Du lịch Tân Cảng Số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Trang:   1, 2, 3, 4